Med sina stora kloka ögon

 
Jag undrar ibland hur mycket djuren förstår, känner och tänker. Mer än vi antagligen anar. Jag tror att djuren besitter större kognitiva förmågor än vad vi har tillskrivit dem. För några år sedan läste jag en hel termin om djurens och människans kognition. Vi fick bland annat läsa böcker, artiklar och se filmer om häpnadsväckande upptäckter man gjort hos djur och deras förmåga att lösa uppgifter, använda verktyg, visa känslor etc. och på så sätt också få en ökad förståelse för vad som är unikt mänskligt. Väldigt intressant! 

Två favoriter

 
Bjuder idag på två favoriter från ett fint ögonblick i skogen när jag mötte denna lilla söta renkalv.