Valborg

 
Vintern rasat ut bland våra fjällar,
drivans blommor smälta ner och dö.
Himlen ler i vårens ljusa kvällar,
solen kysser liv i skog och sjö.
Snart är sommarn här. I purpurvågor,
Guldbelagda, azurskiftande,
ligga ängarne i dagens lågor,
och i lunden dansa källorne.
 
Trevlig valborg till alla! Jag hoppas att ni samlas vid en stor varm brasa, umgås och sjunger in våren tillsammans.