Strokkur

 
Naturens krafter är så närvarande på Island. Det bubblar och pyser på sina ställen, marken är het och rätt som det är flyger en krafftig vattenstråle rätt upp i luften. På bilden ser ni den kända gejsern Strokkur i Haukadalur. 
joré

alltså åh, så häftigt!

Svar: Jaa! Tack :)
Victoria Rennerståhl